اطلاعیه اسکان خوابگاه
 


قابل توجه شرکت کنندگان عزیزی که متقاضی اسکان در خوابگاه بوده و هزینه های اسکان را واریزنموده اند.

محل اسکان در کوی دانشگاه تهران است. لطفا کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشید و در هنگام ورود تحویل دهید. همچنین حتماکد ملی خود را به ایمیل همایش ارسال کنید تا برای ورود به خوابگاه با نگهبانان هماهنگی شود. لازم به ذکر است سمینار مسئولتی در قبال اسکان افرادی که از اعضای شرکت کننده نیستند، در خوابگاه ندارد.

 آدرس اسکان برادران: خیابان کارگر شمالی، روبروی خیابان پانزدهم، کوی براداران

آدرس اسکان خواهران: انتهای خیابان کارگر شمالی، جنب شهرک والفجر، خوابگاه چمران. 
 لازم به ذکر است ضلع شمالی میدان انقلاب تاکسی های خطی و اتوبوس شهرداری جهت تردد به کوی دانشگاه تهران و شهرک والفجر حضور دارند.