لیست پوسترهای صبح سه شنبه

لیست پوسترهای عصر سه شنبه

لیست پوسترهای صبح چهارشنبه

 

ارایه گواهی هر پوستر منوط به نصب پوستر و حضور ارایه دهنده در محل پوسترها در زمانبندی اعلام شده است.

 

لازم بذکر است که  باید پوسترها زودتر از زمانبندی ارایه نصب شده باشند.


قالب نمونه پوستر ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران

توجه فرمایید که این فایل، یک نمونه بوده و غیر از ابعاد آن که باید در اندازه 90*60سانتی‌متر تهیه شود و غیر قابل تغییر می‌باشد، طراحی و سایر موارد می تواند به سلیقه شرکت کنندگان تغییر نماید.