به اطلاع شرکت کنندگان گرامی می رساند جایزه بهترین سخنرانی (Best Lecture Award) و بهترین پوستر (Best Poster Award) به انتخاب اعضای کمیته علمی همایش و از طرف انجمن بیوانفورماتیک ایران به بهترین سخنران و ارائه دهنده ی پوستر برتر در همایش اهدا می شود.